رقص سماء

در منطقه غربی کشور ایران است. به جرات میتوان گفت رقص های لوری و کوردی از قدیمی ترین رقص های تاریخ میباشد که ریشه های قوی در قبایل مردمان گذشته ایرانی دارند.
توصیف: رقص کردی بیشتر در قسمت بالاتنه میباشد و به نشانه همبستگی یک زن و یک مرد که نشانه تساوی حقوق هر دو جنسیت میباشد به شکل گروهی اجرا میشود. سرگروه مسیر حرکت را با ابزار دستمال مشخص میکند. بدلیل مهاجرت اقوام کورد در منطق مختلف ایران و جهان چند نوع رقص کوردی وجود دارد.
انواع رقص: زنگی، سه جار، سه پایی، پشت پا و …

کلیه حقوق این سایت متعلق به استاد امین یاشار امیرپور میباشد.