رقص عربی یا رقص شکم

رقص تاریخی متشکل از موسقی و لباس انحصاری از شرق خاورمیانه
ساز و لباس زوجه بشدت وابسته به این رشته رقص هستند ضرب ها و آکسان صداهای ساعتی (رباطی) به شکل مواج حرکاتی رو شبیه به موج دریا (حرکات شیمی) درست میکنند.
تشبیه بنده از رقص عربی مثل زمینی است که آب و باد با اجرای خاک ترکیب شده و معماری کم نظیر حرکاتی را خلق میکند که طوفانی در اجرای رقص بپا میکند.
نقش پررنگ این رشته رقص بر آن شد تا هنری بر روی مد و لباس شکل بگیرد،که در زمان خودش تحسین آور است.
تصویر درست از این رقص در ذهن مردم شامل ترکیب حرکات دست، لگن، سینه و شکم نقش بسته و به جرات اولین رقصی هست که ویژه زنان بوده و قدرت نمایی زنان را به رخ میکشد.
امروزه ترتیب و ترکیب عضوهای نامبرده شده به شکل حرکات شیمی اجرا میشود که بسیار پیچیده و جذاب هستند، رقصنده در هنگام اجرا باید تسلط و آرامش داشته باشد چون این رقص بسیار خلاقیت فکری میخواهد که درچشم بیننده تکراری نباشد.
در کل رقص عربی مانند سرمایه هنری در شرق خاورمیانه محسوب میشود که به بیرون از مرزها راه یافته و امروزه با ایده های جذاب غربی تلفیق شده و باعث تولد رقص های دیگر شده است.
رقص عربی شاخه های متفاوتی دارد از جمله سیدی، خلیجی، فلاحی، هاله، بنیو، قبیله ای
Saidi/Khaligee/Falahi/Hagalla/Nubio/Gipsy

کلیه حقوق این سایت متعلق به استاد امین یاشار امیرپور میباشد.