رقص لری

رقص رایج در منطقه کوهستانی غرب ایران میباشد. مردمی بسیار خونگرم و با نشاط با لهجه شیرین که اغلب به صورت دسته جمعی میرقصند. به دلیل قومیت های زیاد این مردمان سبک رقص لری در جاهای مختلف اجرا میشود. در اجرای گروهی از ابزارهای مانند دستمال، شمشیر و ترکه هم استفاده میشود. بدلیل اشتراکات قومی لورها و کوردها رقص آنها از برخی جهات شبیه یکدیگر میباشد.
انواع ساز: کمانچه، دهل، سرنا
انواع رقص: رقص سه پا، دو پا، ترکه بازی، چوبی، رقص چوب

کلیه حقوق این سایت متعلق به استاد امین یاشار امیرپور میباشد.