رقص خراسان

رقص رایج در منطقه شمال شرقی کشور که از بخشهای شمالی و جنوبی و رضوی تشکیل شده است. خراسان در فرهنگ و هنر تاریخ کهن دارد. این رقص به شکل بومی و منطقه ای میباشد و از ژست، موسیقی وحرکات پرمعنای حماسی مثل دفاع یا جنگ یا صلح برخوردار است.
انواع ساز: سرنا، دهل
انواع رقص: خراسانی، تربت جام، تربت حیدریه، بجنوردی، کرمانچی

کلیه حقوق این سایت متعلق به استاد امین یاشار امیرپور میباشد.