رقص جنوبی

رقص رایج در منطقه جنوبی کشور که بسیار پرانرژی اجرا میشود. در این رقص حالت دستها به شکل دست زدن یا لرزاندن میباشد و با تکان دادن متقارن لگن و سینه و همراهی نشانه های صوتی (کل کشیدن) اجرا میشود.
انواع ساز: دمامه، تمبک برگرفته از موسیقی های عربی و آفریقایی
انواع رقص: بندری، رزیف

کلیه حقوق این سایت متعلق به استاد امین یاشار امیرپور میباشد.