رقص آذربایجانی

رقص رایج در منطقه شمال غربی ایران در چندین شاخه و در دو حالت انفرادی و گروهی اجرا میشود. حرکات رقص آذربایجانی از زبان بدنی مشخص (معانی خاص) برخوردار میباشد. حرکات با سرعت بالا و دستها به شکل نشانه مسیر پاها را دنبال میکند.
انواع رقص: آبایی، اوزون دره، گلن آتلاندی، مارال، آواری، کسمه

کلیه حقوق این سایت متعلق به استاد امین یاشار امیرپور میباشد.